Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pomocą formularza elektronicznego.

Godziny rejestracji:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00 na usługi w ramach kontraktu z NFZ – tel. 77 416 80 81
  • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 – 17:00 na usługi komercyjne – tel. 501-290-916

Rejestracja elektroniczna do poradni specjalistycznych wymaga podania:

  • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • nazwę Poradni (chcąc zarejestrować pacjenta do konkretnego lekarza z danej Poradni należy dodatkowo wpisać jego nazwisko),
  • czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
  • czy jest to wizyta w ramach NFZ, czy komercyjna,
  • numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,
  • formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta: e-mail, telefonicznie.

W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się zgłosić do rejestracji celem dokonania formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.

W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania maila pacjenci otrzymają odpowiedź o terminie rejestracji w wybranej przez siebie formie. Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

e-Rejestracja - rejestracja elektroniczna