Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pomocą formularza elektronicznego.

Godziny rejestracji:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00 na usługi w ramach kontraktu z NFZ – tel. 77 416 80 81
  • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 – 17:00 na usługi komercyjne – tel. 501-290-916

W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się zgłosić do rejestracji celem dokonania formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.

W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania maila pacjenci otrzymają odpowiedź o terminie rejestracji w wybranej przez siebie formie. Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.