MEDSAL Sp. z o.o. jest specjalistyczną przychodnią, w skład której wchodzą: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Neurologiczna i Poradnia Geriatryczna

Rejestracja telefoniczna