p1

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie:

 • zaburzeń depresyjnych i nerwicowych,
 • zaburzeń lękowych, fobii,
 • zaburzeń stresowych pourazowych i zaburzeń adaptacyjnych,
 • natręctw,
 • zaburzeń snu,
 • ostrej reakcji na stres,
 • zaburzeń urojeniowych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wieku podeszłego,
 • zaburzeń osobowości,
 • innych zaburzeń psychicznych.

Nasza oferta skierowana jest do osób:

 • pełnoletnich
 • doświadczających problemów natury emocjonalnej i psychicznej
 • cierpiących z powodu nadmiernego obciążenia stresem
 • które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne)
 • mających trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • nie radzących sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią
 • mających problemy z jedzeniem
 • zbyt często sięgających po używki lub szkodliwe zachowania
 • u których rozpoznano choroby psychiczne

Formy pomocy:

 • porada lekarza psychiatry
 • porada psychologa
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • terapia rodzinna
 • interwencje kryzysowe – pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych (interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna oraz małżeńska i rodzinna)

Dodatkowe usługi:

 • Badanie i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
 • Badanie i wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i przydatności do pracy kandydatów do służb mundurowych oraz odchodzących ze służby.
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie bądź przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej i technicznej
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Polski. Pacjenci przyjmowani  są z bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ  jak i komercyjnie (wg. obowiązującego cennika).