p3

Poradnia Neurologiczna zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie:

 • zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 • choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny TIA)
 • zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
 • guzy (np. oponiaki, glejaki)
 • urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
 • urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
 • zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
 • neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 • zespoły otępienne (np.choroba Alzheimera)
 • zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • wydawanie skierowań na badania pomocnicze układu nerwowego:
  • elektroencefalografia (EEG)
  • tomografia komputerowa (CT, KT, TK)
  • tomografia rezonansu magnetycznego (MRI, MR, NMR, MRT)
  • badanie RTG czaszki i kręgosłupa

Nasza oferta skierowana jest do osób:

 • dorosłych;

Formy pomocy:

 • diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego

Dodatkowe usługi:

 • Badanie i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie bądź przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej i technicznej

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Polski. Pacjenci przyjmowani  są komercyjnie (wg. obowiązującego cennika).