p2

 

Poradnia Geriatryczna zajmuje się poradnictwem i leczeniem schorzeń  u osób w podeszłym wieku.

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • rozpoznanie i leczenie schorzeń  u osób w podeszłym wieku
 • konsultacje geriatryczne
 • konsultacje dotyczące profilaktyki patologii starości
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych
 • ocenę funkcji poznawczych, zburzeń pamięci i nastroju
 • ocenę sprawności funkcjonalnej chorych
 • kwalifikację do leczenia stacjonarnego
 • edukację rodziny / opiekunów
 • zlecanie badań diagnostycznych

Do najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych w tej poradni należą:

 • zespoły otępienne
 • zespoły zaburzeń świadomości
 • majaczenie, splątanie
 • zaburzenia zachowania
 • zespoły depresyjne i lękowe
 • zaburzenia stanu funkcjonalnego w zakresie czynności dnia codziennego
 • nietrzymanie moczu
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi
 • odleżyny
 • osteoporoza i osteomalacja
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • stany po złamaniach, w tym po złamaniu nasady bliższej kości udowej
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (m.in. dysfagia, biegunki, zaparcia)
 • odwodnienie i dyselektrolitemie
 • narządowe następstwa tętniczej i żylnej niewydolności naczyń
 • zaburzenia endokrynologiczne (m.in. cukrzyca, choroby tarczycy)
 • zespoły z autoagresji
 • niedokrwistość
 • zaburzenia odżywiania (ilościowe i jakościowe)
 • geriatryczne zespoły jatrogenne

Pacjenci przyjmowani  są komercyjnie (wg. obowiązującego cennika).