Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie:

Nasza oferta skierowana jest do osób:

Formy pomocy:

Dodatkowe usługi:

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Polski. Pacjenci przyjmowani  są z bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ  jak i komercyjnie (wg. obowiązującego cennika).