MEDSAL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pod nazwą:

„Domowa opieka geriatryczna w powiecie brzeskim”.

Cel projektu:

Projekt zakłada utworzenie zespołu terapeutycznego, zajmującego się leczeniem, opieką i rehabilitacją osób w podeszłym wieku (65 +) w tym z niepełnosprawnościami, jak również osób bezpośrednio po wypisie z oddziałów szpitalnych (geriatrycznych, internistycznych, neurologicznych i innych) i Zakładów Opiekuńczo Leczniczych. Niniejszy projekt skierowany jest do osób lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wszystkie świadczenia odbywać się będą w domu pacjenta. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania osób objętych pomocą oraz zapobieganie ponownym hospitalizacją lub koniecznością objęcia innymi typami opieki instytucjonalnej. Projekt realizowany w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017.

l120-logo-medsal

ul. Robotnicza 7
49-300 Brzeg
tel. 77 416 80 81
biuro@medsal.pl
www.medsal.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 326 763,28

beznazwy-1